معرفی مراکز دارای مجوز

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان گیلان

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانهای دارای مجوز و تحت نظارت

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

 

فهرست دفاتر رسمی خبرگزاری‌های فعال در استان گیلان - به‌روز رسانی اسفندماه 1399 فهرست دفاتر رسمی خبرگزاری‌های فعال در استان گیلان - به‌روز رسانی اسفندماه 1399

فهرست و مشخصات شرکت های فیلمسازی استان گیلان - به روز رسانی 7 دی 1398 فهرست و مشخصات شرکت های فیلمسازی استان گیلان - بهروزرسانی 7 دی 1398

فهرست و مشخصات آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی استان گیلان - به‌روزرسانی 29 خرداد 1399 فهرست و مشخصات آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی استان گیلان - به‌روزرسانی 29 خرداد 1399

فهرست و مشخصات سینماهای فعال استان گیلان - به‌روزرسانی خرداد 1399 فهرست و مشخصات سینماهای فعال استان گیلان - به‌روزرسانی خرداد 1399

فهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلان - به روزرسانی مهر 1399 فهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلان - به روزرسانی مهر 1399

فهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلان - به روزرسانی مهر 1399 فهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلان - به روزرسانی مهر 1399

فهرست و مشخصات چاپخانه های (افست) استان گیلان - به روزرسانی مهر 1399 فهرست و مشخصات چاپخانه های (افست) استان گیلان - به روزرسانی مهر 1399

 

// صفحه کانونهای تبلیغاتی استان گیلان در سایت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد \\

 

کتابخانه ها

 

مجتمع های فرهنگی و هنری

 

فهرست انجمن های فرهنگی هنری، سینمای جوان و کانون های فیلم استان گیلان