معرفی مراکز دارای مجوز

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان گیلان

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانهای دارای مجوز و تحت نظارت

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

 

 

 
امور هنری

فهرست و مشخصات موسسات هنری (تک منظوره) استان گیلان - به‌روزرسانی 20 خرداد 1399 فهرست و مشخصات موسسات هنری (تک منظوره) استان گیلان - به‌روزرسانی 20 خرداد 1399

 

امور فرهنگی

فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلان - به‌روزرسانی پایان شهریور 1400 فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلان - به‌روزرسانی پایان شهریور 1400

// صفحه کانونهای تبلیغاتی استان گیلان در سایت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد \\

 

کتابخانه ها

مجتمع های فرهنگی و هنری

فهرست انجمن های فرهنگی هنری، سینمای جوان و کانون های فیلم استان گیلان