پوستر‌ها و فراخوان‌ها

    
  • اخبار

نشست هنرمندان بسیجی شفت با امام جمعه به بهانه روز هنر انقلاب اسلامی

نشست هنرمندان بسیجی شفت با امام جمعه به بهانه روز هنر انقلاب اسلامی
هنرمندان بسیجی شفت طی یک نشست صمیمانه به بهانه روز هنر انقلاب اسلامی با امام جمعه این شهرستان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، همزمان باروزهنراسلامی وسالروزشهادت شهیدمرتضی آوینی مصادف بابیستم فروردین ماه ٩٨جامعه بسیج هنرمندان شهرستان شفت به همراه رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی ومسئول بسیج هنرمندان باامام جمعه این شهرستان دیداروگفتگونموده وباآرمان های انقلاب اسلامی تجدیدمیثاق کردند.

حجت الاسلام سیدعبدا...هاشمی امام جمعه شفت دراین نشست ضمن خوش آمدگویی به حاضرین بابیان این که دشمنان نظام ازهرلحاظ ازهنراستفاده می کنندگفت:هرزمان که درنظام مقدس جمهوری اسلامی بحث انقلابی گری وتآثیرات آن مطرح است دشمنان سعی می کنندبازبان هنر،طنزو...ازاثرات آن بکاهندکه بایدهنرمندانقلاب اسلامی به مقابله باآن بپردازد.          

امام جمعه شفت درادامه به حضور پررنگ هنرمندان در انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ازهنرمندان انتظارداردتاآثارومحتوایی که تولید می کنندهم طرازباشهداودرشأن وانتظاردین اسلام باشد.

هاشمی درپایان تأکیدکرد:همه هنرمندان بایدبرای رفع مشکلات شهرستان باارائه راهکارهای مناسب بیش ازپیش تلاش نموده ومعضلات جامعه رادرقالب هنرمرتفع سازند.

مهنابابایی مقدم رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی نیزضمن ابرازخشنودی ازحضوردرکنارهنرمندان شهرستان بااشاره به سالروزشهادت شهیدمرتضی آوینی که هفته هنرانقلاب اسلامی نامگذاری شده است گفت:شهیدمرتضی آوینی ازهنرمندانی است که صاحبان هنرراارباب کمال نامیدونظریه های مختلفی درباره هنرداشت.

وی اندیشه های سیدمرتضی آوینی را ازجریانات انقلاب اسلامی دانست وتصریح کرد:تفکرات وی باشناخت انقلاب اسلامی وپیوندآن باهنرحاصل می شود.

مسئول فرهنگی هنری شفت همچنین هدف ازاین دیدارراتجدیدمیثاق هنرمندان باولایت عنوان وکردوافزود:هنرمندان تابع امرولایت مطلق فقیه هستند،چراکه تابع امرولایت بودن یکی ازشاخصه های یک هنرمندانقلابی است.

فرشادمقصودی مسئول بسیج هنرمندان شفت نیزدرپایان این نشست خواستارحمایت دستگاه های فرهنگی ازبسیج هنرمندان شد.

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۲۰