پوستر‌ها و فراخوان‌ها

    
  • اخبار

اندیشه های امام خمینی(ره) چراغ راه امت اسلامی است

اندیشه های امام خمینی(ره) چراغ راه امت اسلامی است
رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت گفت:اندیشه های امام خمینی(ره)چراه راه امت اسلامی وحافظاتحادویکپارچگی ملت شریف ایران است.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، مهنابابایی مقدم بااعلام این خبرگفت:درآستانه سی امین سالروزارتحال ملکوتی بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)نمایشگاه کتاب باعنوان"درسوگ یار"،صبح امروزدوازدهم خردادماه٩٨درمجتمع فرهنی هنری شفت گشایش یافت.

وی ادامه داد:امام خمینی(ره)عارف،رهبرسیاسی ومذهبی،برجسته ترین شخصیت جهان ویک حقیقت همیشه زنده درتاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

این مسئول افزود:افکارواندیشه های بلنداین شخصیت عالیقدرباگذشت سی سال ازرحلت جانکاه وغم انگیزش مرزهای جغرافیایی ایران رادرنوردیده وبه حقیقت جاری جوامع حق طلب والگوی تمام عیاربرای رهبرآزادیخواهان جهان تبدیل شده است.

وی افکارواندیشه های امام راحل (ره)رامیراثی ماندگارخواندوتصریح کرد:اندیشه های امام راحل(ره)چراغ راه امت اسلامی درجهادعلیه استکبار،عامل بیداری وهوشیاری ملت درمقابل دشمنان نظام وحافظ اتحادویکپارچگی ملت شریف ایران است.

بابایی مقدم همچنین بابیان این که برپایی نمایشگاه يک حرکت بزرگ فرهنگی است تصریح کرد:برپایی چنین نمایشگاه هایی درتشویق وترغیب مردم به فرهنگ دینی ومذهبی بسیارموثراست.

مسئول فرهنگی شفت درخصوص جزییات برگزاری نمایشگاه گفت:دراین نمایشگاه کتب مرتبط باامام خمینی(ره)وآثارارزشمندآن حضرت نظیر"صحیفه امام"،"درس های ازامام"و"جهان اسلام ازدیدگاه امام خمینی" و...برای بازدیدعموم  قرارگرفت.

رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درپایان گرامیداشت سالروزارتحال امام خمینی،ایجادبسترمناسب برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه،آشنایی نسل جوان باآثارواندیشه های امام وشناخت ابعادسیاسی،عبادی امام خمینی(ره) راازجمله اهداف برپایی نمایشگاه عنوان کرد.

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۹:۲۷