دوره آموزشی "رسالت مدیران فرهنگی" در شفت برگزار شد

دوره آموزشی "رسالت مدیران فرهنگی" در شفت برگزار شد
رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت ازبرگزاری دوره آموزشی"رسالت مدیران فرهنگی"ویژه مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجددراین شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، مهنابابایی مقدم بااعلام این خبرگفت:به همت دبیرخانه امورمساجدگیلان وهمکاری این اداره دوره آموزشی باعنوان"رسالت مدیران فرهنگی"ویژه مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجدعصرروزگذشته هجدهم تیرماه ٩٨درسالن مجتمع فرهنگی هنری شفت برگزارشد.

وی ادامه داد:فرهنگ هرجامعه هویت وموجودیت آن جامعه راتشکیل می دهدوباانحراف فرهنگ،هرچندجامعه در ابعاداقتصادی،سیاسی یانظامی قدرتمندباشدولی میان تهی خواهد شد.

این مسئول بابیان این که مدیران نقش موثرومهمی درهدایت ورهبری فعالیت های کانون هادارندافزود:ازآن جایی که بخش اعظم افرادجامعه راقشرنوجوان وجوان تشکیل می دهند کانون های مساجدمی توانندباانجام فعالیت های فرهنگی هنری وجذب نسل جوان نقش بسزایی رادرمصونیت جامعه ازانواع آسیب ها وانحرافات فرهنگی وسیاسی ایفانمایندواین امرجزدرسایه آموزش مدیران امکان پذیرنیست.

وی درخصوص نحوه برگزاری دوره آموزشی تصریح کرد:این دوره شامل دوکارکاه آموزشی به مدت ٥ساعت باعناوین تشکیلات فرهنگی،رسانه وفضای مجازی بودکه توسط حجت الاسلام عطایی وآقای ملکی به مدیران کانون هاآموزش داده شدوپس ازاتمام دوره آموزشی به کلیه مسئولین شرکت کننده گواهینامه پایان دوره اعطاگردید.

بابایی مقدم  همچنین بااشاره به این که درسال گذشته تعداد٣٨کانون فرهنگی هنری شهری وروستایی درشفت به شهروندان ارانه خدمات می کردنداذعان کرد:بارسمی شدن یک کانون جدیدالتأسیس درسال جاری تعدادکانون ها به٣٩باب رسیده است که امیدواریم  درآینده به بیش ازاین تعدادنیزبرسد.

رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درپایان هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی راتوانمندسازی وارتقای سطح کیفی مدیران کانون هادرمسایل سیاسی،فرهنگی واجتماعی جامعه عنوان کرد.

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴
تعداد بازدید : ۱۰۶

اظهار نظر درباره این خبر

اظهار نظر
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید