• به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان چه نمره ای می دهید؟

به سایت ما چه نمره ای می دهید؟
نتایج نظرسنجی (انتخابها: 40)
90 و بیشتر از آن
( 17 نفر   42.5% )
بین 81 تا 90
( 9 نفر   22.5% )
بین 61 تا 80
( 3 نفر   7.5% )
بین 41 تا 60
( 6 نفر   15% )
40 و کمتر از آن
( 5 نفر   12.5% )
  • فهرست نظرسنجی ها

کدعنوانتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت
237نمره شما به سایت۲۰ مرداد ۱۳۹۷۲۰ آذر ۱۳۹۷
109ارزیابی سایت 2۱۸ تیر ۱۳۹۲۶ شهریور ۱۳۹۲
53ارزیابی سایت۱ مرداد ۱۳۹۱۳۱ شهریور ۱۳۹۱

: نظر سنجی فعال : نظرسنجی پایان یافته