تشکیلات تفصیلی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

نیروی انسانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

آمار نیروی انسانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان بر اساس محل خدمت و ابلاغ

ارزشیابی عملکرد کارکنان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان