شفاف‌سازی اطلاعاتمجوزهای صادره

فهرست آخرین مجوزهای فرهنگی صادره اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

در این بخش، فهرست آخرین مجوزهای صادره اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حوزه معاونت امور فرهنگی و رسانه از ابتدای سال 1398 تا کنون قرار می‌گیرد. علاقهمندان برای مشاهده فهرست کامل مراکز دارای مجوز از این ادارهکل در سطح استان باید به این صفحه مراجعه نمایند.

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۳۶

فهرست آخرین اعلام وصول‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

فهرست آخرین مجوزهای هنری صادره اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

در این بخش، فهرست آخرین مجوزهای صادره اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حوزه معاونت امور هنری و سینمایی از ابتدای سال 1398 تا کنون قرار می‌گیرد. علاقهمندان برای مشاهده فهرست کامل مراکز دارای مجوز از این ادارهکل در سطح استان باید به این صفحه مراجعه نمایند.


تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۳۷